Casa > Notícies > Contingut
Ús de coure
- Sep 05, 2017 -

El coure és una relació molt estreta amb els metalls no ferrosos humans, s'utilitza àmpliament en la indústria elèctrica, la indústria lleugera, la fabricació de maquinària, la indústria de la construcció, les indústries de defensa nacional i altres camps, en els materials no fèrrics de la Xina en el consum d'alumini després.

El coure en la indústria elèctrica i electrònica, el més utilitzat, la major quantitat, que representa més de la meitat del consum total. S'utilitza per a una varietat de cables i cables, motors i transformadors com interruptors i plaques de circuit imprès en fabricació de vehicles mecànics i de transport, utilitzats en la fabricació de vàlvules i accessoris industrials, instrumentació, rodaments deslizables, motlles, intercanviadors de calor i bombes.

En la indústria química s'utilitza àmpliament en la fabricació de buit, olla de destil·lació, olla de cervesa i així successivament.

En la indústria de defensa per fabricar bales, closques d'artilleria, pistoles i altres parts, cada producció de 3 milions de rondes, amb 13-14 tones de coure.

En la indústria de la construcció, utilitzat per a una varietat de canonades, accessoris de canonades, dispositius decoratius, etc.