Casa > Coneixement > Contingut
Característiques naturals dels aliatges de coure
- Sep 05, 2017 -

El desenvolupament de la tecnologia d'exercici d'aliatge de coure ha estat molt llarg, però fins ara l'exercici de coure encara es basa en la llei de foc, H65 Brass Line | H62 Brass Capillary | H59 Plató de llautó | QSn6.5-0.1 Barres de bronze de llautó | Importa el tub de bronze de llautó Placa de bronze de llauna La producció representava prop del 85% de la producció total de coure internacional. 1 L'exercici de la llei de focs sol ser el primer percentatge de coure o mil per cent del mineral original, a través de la benefició a nombre de $, com concentrat de coure, en el forn elèctric tancat, el forn de reflexió, el forn elèctric o el forn flexible per a la fosa mate , la sortida de matís fosa (coure gelat) i després al convertidor per bufar en coure gruixut, s'ha obtingut el coure electrolític amb un grau de fins al 99,9% mitjançant l'oxidació i refinació en un altre forn reflector o per electròlisi d'una placa d'ànode. El procés és senzill i adaptable, la recuperació del coure pot arribar a un pressupost de $, H59 de preus de fils de llautó, però perquè el sofre en el mineral en el mat i bufant dues etapes com a emissions de diòxid de sofre, no és fàcil de recuperar, és fàcil de causar contaminació.