Casa > Coneixement > Contingut
Microcristal · lina
- Sep 05, 2017 -

Microcristal · lina és un cristall que està fet de milers de o desenes de milers de cèl·lules per gra i és només repeteix de desenes de cicles en la direcció d'un eix de cristall. La superfície específica de microcristal · lina és gran, la propietat d'adsorció de superfície i superfície activitat són bastant prominents. Els resultats experimentals demostrar que el pic de difracció (o l'arc de difracció de pols de vidre) té ampliació obvi i dispersió de la mida de la partícula en la (100 ~ 2000) gamma x10 - 10m de cristalls anomenat microcristal · lina, que és una forma de transició de vidres per cossos amorfs. Com negre de fum és un micro-cristall format per milers o milions de cèl·lules els tipus 001 002 difracció cims alts de la difracció de vidre negre de fum en pols són particularment difús, difracció 100 i 110 és més agut, que indica que el període de C eix direcció és molt menor que el d'un i l'eix B i que el cel és un estat inestable, alliberarà una certa calor cristal·lització quan es transforma en estat cristal·lí.